Medlemskap

Medlemskap

Som medlem i Ringerike Ishockeyklubb er du en del av klubben og bidrar til at vi sammen utvikler både klubben og ishockeyen i Hønefoss. Innmeldingsskjema nederst på siden.

Vi ønsker stadig å utvikle oss som klubb. Både på isen og utenfor isen. Medlemsmassen er en viktig del av denne utviklingen. Som medlem i klubben kan man delta på klubbens årsmøte, og får på den måten ta del av det som skjer i klubben. Med flere medlemmer står vi sterkere og sammen kan vi sette Hønefoss og Ringerike på hockeykartet.

Etter Norges Idrettsforbunds lover så må alle aktive utøvere må være medlemmer i klubben for å kunne delta i den organiserte idretten. For dem som ikke er aktive utøvere, men likevel ønsker å være en del av klubben, så tilbyr vi støttemedlemsskap. 

Det er også mulig å søke om støtte til å dekke trenings- og medlemsavgifter gjennom vår ordning sammen med Sparebankstilftelsen. Dette er et tilbud for ishockeyspillere fra lavinntektsfamilier. Les mer og søk om støtte her. 

Våre medlemsskap

 

Medlemsskap Pris
Ordinært medlemsskap (aktive) 300 ,-
Støttemedlem 300,-
Familiemedlemsskap 500,-

BLI MEDLEM HER

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Ringerike Ishockeyklubb og i et idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund, så har medlemmene visse fordeler. I tillegg jobbes det med å legge til rette slik at våres støttemedlemmer får eksklusive fordeler.

Deltakelse på årsmøte:

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ellers oppfyller medlemsforpliktelsene, kan møte på idrettslagets årsmøte, med tale og forslagsrett. Dersom du er over 15 år kan du også stemme på årsmøtet, velges til tillitsverv i idrettslaget og oppnevnes som representant for ditt idrettslag for eksempel på et årsmøte i et idrettsråd eller et særforbundsting.   

Forsikring for barn under 13 år:

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Etter fyllte 13 år, så er det betalt lisens gjennom Norges Ishockeyforbund som forsikrer utøveren. Les mer på Idrettsforbundets sider.

Treningsavgifter

En gang hvert halvår sendes det ut treningsavgifter til aktive utøvere på lagenhetene. Prisene er stigende med årsklassene og starter på kr 1000,- pr semester for U7 spillere, og øker med 100-200 kr for hvert alderstrinn, opp til U15 hvor avgiften er på kr 1800,-. Variasjonen i avgiftene har med antall kamper og treninger å gjøre, og treningsavgiftene går til å dekke aktiviteten hos lagene. 

Bli medlem

Hvis du ønsker å bli medlem i Ringerike Ishockeyklubb, kan du registrere i lenken under. Her er det også mulig å legge til flere medlemmer samtidig, før innsending av skjema. 

Registrer ditt medlemskap her

 

Even Tangen Fosse
Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152
ice-effect
Bli medlem Ringerike Ishockeyklubb

Fyll inn medlemmets navn og kontaktinformasjon.

Vennligst oppgi ønsket medlemsskap under beskjed.

Brukerprofilen kan endres i MinIdrett etterpå, men hvis dere ikke ønsker å logge inn for å fylle inn all info, så kan dere oppgi adresse og postnummer i beskjeden her, så oppdaterer vi profilen for dere. 

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri