Spilleregler for 23/24

Spilleregler for 23/24

Forbundet har kommet med en oppdatering av nåværende spillerregler, disse er et ledd i å følge det internasjonale regelverket utarbeidet av IIHF.

Oppdateringene i forkanten av sesongen er som følgengde

 • Regel 9.6 Hjelm
  Om en målvakt, ved en breakaway, tar av seg ansiktsmasken for å oppnå stopp i spillet, skal kampens dommere stoppe spillet og tildele motstander et teknisk mål.

 • Regel 19 Samtidige straffer
  Ved spill fem mot fem, og ved idømmelse av liten straff, 2 minutter til begge lag, på samme tid i kampen. Kvittes nå begge utvisninger mot hverandre og spillet fortsetter fem mot fem.

 • Regel 20.6 Videogjennomgang på isen av store straffer (kun eliteserien menn)
  Ved videogjennomgang av en stor utvisning kan dommerne fra nå annullere utvisningen, mot tidligere kun ha mulighet til å redusere straffen til liten straff, 2 minutter.

 • Regel 21 Matchstraff
  Begrepet og straffetypen Matchstraff tas ut av regelverket, for alle nivåer. Dette medfører at spillere eller ledere ikke lenger ilegges automatisk suspensjon / utestengelse. Dette vil ikke påvirke kampene eller styrkeforholdet på banen da 5 minutter sones som tidligere ved for eksempel 5 + Liten disiplinærstraff (5 + game misconduct).  Utover dette utføres mindre endringer, som anses som vedlikehold, dette påvirker ikke spill og kamper.

  Bortfall av Matchstraff

 • Endringen påvirker ikke kampen da utvisningsminutter sones som tidligere
 • Ingen spillere eller ledere, uansett nivå, vil fra nå automatisk suspenderes / utestenges

  Saksgang ved Disiplinærstraff

 • En hendelse bedømmes i kampen til 5+LD
 • I det kampen avsluttes sendes automatisk epostvarsel til lag og dommere
 • Etter kamp vurderer dommer om saken skal rapporterer eller ikke
 • Dersom rapport sendes inn behandles saker som tidligere
 • Suspensjon / utestengelse trer i kraft i det vedtak om dette er gjort kjent for lag og klubb

Fullstendig kampreglement finner du ved å gå inn her. Er du nysgjerrig på øvrige lover, regler og bestemmelser for norsk ishockey kan du gå inn her.

All informasjonen er hentet fra Norges ishockeyforbund sine hjemmesider.
Foto: Bjørn Johnsen.

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri