Ringerike Ishockeyklubb og bærekraft

Vi bygger vår virksomhet og aktivitet med bærekraft som prinsipp. FNs bærekraftmål viser retningen for vår organisasjon. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan vi som klubb arbeider med de ulike bærekraftsmålene.

Bærekraftig idrett

Bærekraftmålene er viktige – spesielt i idretten. Med dagens kapasitet så har vi valgt oss målene under å jobbe mot.


Vi jobber målrettet med målene; Utrydde fattigdom, God helse og livskvalitet, God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, Mindre ulikhet, Stoppe klimaendringene.

Hvordan vi jobber med hvert enkelt mål finner du videre ned på siden.

#

Mål 1 - Utrydde fattigdom

Ringerike ishockeyklubb sin visjon «Hockey for alle, ingen skal holdes utenfor pga økonomi.

 • Gratis skøyte- og hockeyskole
 • Gratis leie av utstyr
 • Dekker treningsavgift og kostnader til reiser for lavinntektsfamilier.
 • En hall som har plass til alle som ønsker å være med, når nye ishall er klar
#

 Mål 3 - God helse og livskvalitet

Vårt største samfunnsbidrag er nettopp å fremme god helse og livskvalitet.

 • Det å være inkludert i en gruppe eller et lag er for mange en viktig del av god mental helse.
 • Ringerike ishockeyklubb og hockeyhallen skal være et møtested hvor alle er velkomne, hvor inkludering, glede, mestring og fellesskap skal oppleves ikke bare av spillere, trenere, foresatte og ihuga hockeytilhengere, men også av de som kanskje ikke hadde møtt opp i hallen uten at det ble lagt til rette for det.
 • Livslang idrett, lag og mosjonsgrupper uansett alder
 • Ledere kurset i Trygg på trening

"Følelsen av å seire sammen hele hallen (noen ganger tape..), er FANTASTISK, og sammen gå ut av hallen med verdens deiligste følelse av at: VI ER RINGERIKE!"

#

Mål 4 - God utdanning

Tilby læring og utvikling på flere nivåer.

 • SFO-tilbud med mat og leksehjelp for barn fra 1.klasse
 • Samarbeid med Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole om yrkesfaglig utdanning med toppidrett ishockey.
 • Hindre frafall fra skole og idrett
 • Godt utdannede trenere og ledere
 • Sikrer lærlingeplasser gjennom våre sponsorer.
 • Gratis trener- og dommerutdanning – CV og engasjement
 • Aktivitetslederkurs, 15-19 år
#

Mål 5 - Likestilling mellom kjønn

Vi skal sikre reell og fullstendig deltakelse av begge kjønn.

 • Like muligheter
 • Ny hall skal gi nok garderober og plass til å fortsette jentesatsningen vår.
 • Fra null til fem jentelag på ett år, over 120 jentespillere (2023).
 • På skøyteskolen er det nå 50% jenter (2023).
#

Mål 10 - Mindre ulikhet

Ringerike ishockeyklubb er opptatt av inkludering og mangfold.

 • Uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, nedsatt funksjonsevne skal man ha like muligheter innen idrett.
 • Ny hall skal gi nok garderober og isflater som sikrer deltakelse av alle som ønsker.
 • Mulighet for å drive med paraidrett.
 • Tilrettelagt for funksjonshemmede, universell utforming.
 • Hindre at økonomien blir en barriere.

 

#

Mål 13 - Stoppe klimaendringene

Ringerike Ishockeyklubb skal aktivt bidra for å stoppe klimaendringer.

 • Velge klimavennlige løsninger
 • Ansvarlig forbruk
 • Gjenbruk av utstyr, utlån
 • Byttedag for utstyr
 • Resirkulering av avfall

Ny ishall:

 • Materialvalg, trevirke fra regionen
 • Fotavtrykket, ivaretagelsen av skogen og området hallen ligger i
 • Energibesparende løsninger

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri